BeoHosting...

Metode plaćanja

Kako se naše preduzeće širi na lokalne regione u kojima su popularna alternativna plaćanja, Vaše usluge možete plaćati najpopularnijim metodama plaćanja. Naš sistem je 100% siguran i pouzdan.
sistem kreditnih kartica

Platite putem fakture

BeoHosting ima 2 registrovane firme u Republici Srbiji:

1. Naziv firme: BeoHosting; Adresa: Mile Dimic 9; M.B.: 63428604; PIB: 108404077; Tekući račun: 160-402414-96 ;

2. Naziv firme: BeoHosting Group d.o.o.; Adresa: Požeška 12a; M.B.: 21699497; PIB: 112568867; Tekući račun: 160-6000001219521-35 ;

Platite kreditnim karticama ili PayPal-om

Putem korisničke zone Vaše račune možete plaćati kreditnim karticama i to:

VISA

MASTER CARD

AMERICAN EXPRESS

PAYPAL